Historie počítačových kurzů v knihovně

Počítačové kurzy (nejen) pro seniory jsme začali pořádat v roce 2010. Díky velkému zájmu, jsme se rozhodli v pořádání kurzů nadále pokračovat.

 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI

ROK

POČET LEKCÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

2010

6

24

2011

    34     

                   172

2012

45

212

2013

25

104

2014

21

107